Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Språkpoolen

Inled ett samarbete med oss ni också såsom andra kommuner har gjort !!

Våra tjänster

Språkpoolen är en fullservicebyrå för alla typer av språktjänster – översättning, myndighets- och telefontolkning, grafisk produktion, affärs- och konferenstolkning, lokalisering, kulturanpassning av textmaterial.

För Tolkar

 

För Översättare

 

Tjänster

 

Beställ

 

Videotolkning Distanstolkning via video har funnits som tolkform länge men har på grund av tekniska krav och förutsättningar inte riktigt fått det genomslag

View Service

Call center tolkning Tolkar ska genomföra tolkning från förmedlingens lokaler. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar, accepteras ej som del av callcenter.

View Service

Telefontolkning Ibland är det svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens eller språk. Därför är det viktigt att utnyttja tolkarnas tid bättre Tolkning per

View Service

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Ofta ska även textens form överföras. 

View Service