Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Telefontolkning

Inled ett samarbete med oss ni också såsom andra kommuner har gjort !!

Våra tjänster

Språkpoolen är en fullservicebyrå för alla typer av språktjänster – översättning, myndighets- och telefontolkning, grafisk produktion, affärs- och konferenstolkning, lokalisering, kulturanpassning av textmaterial.

För Tolkar

 

För Översättare

 

Tjänster

 

Beställ

 

Telefontolkning Ibland är det svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens eller språk. Därför är det viktigt att utnyttja tolkarnas tid bättre Tolkning per

telefon är precis vad det låter som. Tolkanvändaren och klienten finns på plats i samma rum men tolken är med per telefon. Vid telefontolkning kan tolkarna lägga mer tid på själva tolkningen, istället för på resor mellan sina uppdrag. Dessutom finns inga geografiska , tidsmässiga  eller andra hinder och du kan få den bästa tolken för ditt uppdrag, oavsett var du eller tolken finns. Telefontolkning blir allt vanligare, dels för att det är kostnadseffektivt och dels för att tillgången på tolkar blir större. Telefontolkningar kallas för ”gröna tolkningar” då slipper tolkar resor till och från uppdrag och detta bidrar positivt till miljön.