Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Call center tolkning

Call center tolkning Tolkar ska genomföra tolkning från förmedlingens lokaler. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar, accepteras ej som del av callcenter.

Lokalerna ska vara utrustade för en professionell call-center-miljö. Lokalerna ska vara inredda så att buller minimeras och sekretess kan garanteras. Tolkar ska ha tillgång till löpande handledning. Tolkförmedlingen har ett växelsystem som stödjer tjänsten. Varje arbetsplats ska ha erforderlig teknisk utrustning: telefon med headset/ mikrofon, dator inkl. programvara för lexikon, kartor, ordlistor i förekommande fall. Rapporteringsverktyg för statistik och mätning av samtalslängd, svarstider och ev. bortfallna samtal. Callcentret ska användas för att säkerställa att kunden får bästa kvalitet avseende säkerhet och samtalskvalitet såsom ljud. Callcenter /ev. respektive lokal har den sammanlagda volymen på antalet platser minst 60 platser med möjlighet till utökning av dessa. Eventuellt delade callcenter och/eller lokaler har alltid samma växellösning användas för samtliga callcenter/lokaler. I ett callcenter är tolkar i de tio mest frekventa språken lokaliserade i förmedlingens lokaler inom Sverige.