Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Språkpoolen

Din tolkförmedling med personlig service i fokus.

Det finns flera olika kompetensnivåer för tolkar:

Övrig tolk  ÖT

Har genomgått grundutbildning. I grundutbildningen ingår följande delkurser: Introduktion, Social- och försäkringstolkning, Sjukvårdstolkning, Rättstolkning och Asyltolkning.

Godkänd tolk  GrT ibland betecknas med GT

Har genomgått den nya sammanhållande tolkutbildningen i  MYHs och före juli 2012 i Tolk- och översättarinstitutets regi. Denna utbildning kräver gymnasiekompetens, inträdesprov och delprov mellan varje delkurs. Delkurserna är följande: Introduktion, Social- och försäkringstolkning, Arbetsmarknadstolkning, Sjukvårdstolkning, Juridik, Juridik påbyggnad och Migrationstolkning.

Auktoriserad tolk AT

Har genomgått ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet. Provet är både muntligt och skriftligt och omfattar områdena socialvård, allmänna försäkringar, sjukvård, arbetsmarknad och vardagsjuridik.

Har skyddad titel  och Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet

Auktoriserad tolk med rättskompetens / Rättstolk  RT

Är auktoriserad tolk och har blivit godkänd på ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet, med inriktning på tolkning inom rättsväsendet.

Auktoriserad tolk med sjukvårdskompetens / Sjukvårdstolk  ST

Är auktoriserad tolk och har blivit godkänd på ytterligare ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet, med inriktning på tolkning inom sjukvården

Auktoriserad tolk med både RT och ST kompetenser kallas för TT -  tolk med totalkompetens

 

 Intresseanmälan Tolk  
   
 Intresseanmälan Översättare
   

Utdrag ur Brottsregistret https://polisen.se/pdf 

(postas till polisen och svaret postas till oss i OÖPPNAT kuvert. Vi meddelar dig resultat )

Se länken till Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-oversattare 

Se länken till tolkutbildningar hos MYH https://www.blitolk.nu/

Öppettider

  • Mån-fredag 08:00 - 17:00
  • Övrigt tid och helg samt röda dagar når ni oss alltid på jour numret 016-12 20 20.
  • besök vår hemsida www.sprakpoolen.se

Logga in