Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Avvikelserapport

Avvikelsehantering/Reklamationer:

Språkpoolen bedriver ett systematiskt och etablerat arbetssätt för att kunna leverera bästa tänkbara service, skydda våra klienters säkerhetsarbete och bibehålla en förstklassig tolk kvalité. Härav har Språkpoolen framställt en intern avvikelsehantering vars avsikt är att förebygga och avvända brister, tillbud och risker. En avvikelse av allvarligare grad kan medföra att vederbörande tolk eller översättare kan bli avstängd från sina uppdrag och rapporterad till Kammarkollegiet. Du som medarbetare ska därför rapportera avvikelser som inträffat under arbetsprocessen. Så snart som en störning ägt rum så ska du som medarbetare upprätta en avvikelse i Språkpoolens avvikelsesystem. Avvikelsen kommer sedan att följas upp av Språkpoolens verksamhetsansvarig som bedömer om en utredning ska påbörjas. För att underlätta för språkpoolen att genomföra en optimal undersökning av det inträffade är det av största vikt att nedanstående avvikelserapport besvaras så utförligt som möjligt.


 

Avvikelserapport

VERKSAMHET
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input