Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Tolkförmedling med

tolkar och översättare för över 200 språk

Kontakttolkning är den mest förekommande formen av tolkning. Tolken är närvarande på plats och översätter det muntliga språket mellan två personer som inte har samma språk. Förekomsten av kontakttolkning är mycket utspritt i framförallt större städer där tillgången på tolkar är god. Vid kontakttolkning är det sedvanligt att tolken måste resa mellan sina uppdrag. Däremot kan tolkningen göras mer kostnadseffektiv och på samma sätt miljövänlig genom att flera uppdrag samordnas eller förläggs i samma stadsdel.