Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Språkpoolen

Din tolkförmedling med personlig service i fokus.

Boka tolk online

Kunduppgifter
Kundnummer*
Invalid Input

Beställare / Namn*
Invalid Input

Telefon*
Invalid Input

E-post
Invalid Input

Tolkanvändare / Namn*
Invalid Input

Tolkanvändare / Telefon*
Invalid Input

Tolkbeställning
Språk*
Invalid Input

Ärende / Dossier nr *
Invalid Input

Klientens / patientens namn
Invalid Input

Patientens födelsedatum (endast landstinget)
Invalid Input

Vill du ha:*

Invalid Input

Plats med asdress
Invalid Input

Enhet/ avdelning/verksamhet *
Invalid Input

Datum för Tolkningstillfället *
Invalid Input

Tiden/ Från
Invalid Input

Till*
Invalid Input

Önskad tolkkompetens *

Invalid Input

Kön på tolk*
Invalid Input

Bekräftelse önskas via*
Invalid Input

Sökandens/patientens/ klientens ursprungsland:
Invalid Input

Sökandens/ patientens/ klientens övriga språk/ dialekter:
Invalid Input

Meddelande/Önskemål
Invalid Input

Invalid Input