Är du i behov av rättstolk?

Språkpoolen har samarbete med auktoriserade och auktoriserade rättstolkar över hela landet. Hos oss kan ni få tag i tolkar för över 260 språk dygnet runt

Kontakta oss idag för bokning och mer information på:
010-177 07 00