Vitesgrundande avvikelser

Offentlig sektor ålägger avtal med sina entreprenörer med viteskrav.

Nedan har vi sammanställt information om vitesgrundande avvikelser.

Vad innebär en avvikelse?

En avvikelse kan vara en reklamation, klagomål eller synpunkt på dina insatser som tolk/kund. När vi får in en avvikelse från beställaren eller tolken, så kontaktar vår avvikelseansvarig både tolken och beställaren för att få en tydlighet i vad som hänt. När utredningen är gjord så tar den ansvarige beslut om någon åtgärd behöver tas och både tolk och beställaren får en återrapportering.

 

Viteskrav – Det blir allt vanligare att offentlig sektor ålägger avtal med sina entreprenörer med viteskrav. Dessa aktuella viteskrav berör Språkpoolen.

 

Vitesgrundande Avvikelse

Utebliven tolk6 000 SEK
Försenad tolk3 000 SEK
Avvikelse gällande tolkens språkkunskap6 000 SEK
Avvikelse hos tolken gällande tolketik eller teknik6 000 SEK
Tolkning i miljö där du som tolk bryter mot sekretessen eller om du befinner dig i olämplig miljö3000 – 5000 SEK
Avbokning utan giltigt skäl ( Om du avbokar ett tolkuppdrag där vi inte kan ersätta med annan tolk)3 000 SEK


Vi vill upplysa dig om att varje fall är unikt och du som tolk har alltid rätt att yttra dig. Språkpoolen gör en bedömning baserad på kundens och tolkens beskrivning av det inträffande, och sedan kan vitesbelopp komma att variera.

Vill du veta mer om detta är du alltid välkommen att kontakta vår avvikelseavdelning genom att mejla till avvikelsehantering@sprakpoolen.se