För dig
som kund

Boka tolk för ditt behov

Information för dig som vill boka tolk.

Tips för samtal
med tolk

Placera tolken så att klienten är i centrum och ni kan ha ögonkontakt under hela tolkningen. Placera tolken bredvid klienten eller strax bakom patienten så att du kan ha god kontakt med klienten. Vid telefontolkning ha fokus på klienten och ej fokus på t ex högtalartelefonen.

Tala direkt till klienten, använd Du-form för att tala med klienten, inte om klienten.

Tala tydligt, lugnt och inte med långa meningar för att ge tolken möjligheten att tolka ordagrant.

Låt tolken tala till punkt och undvik att avbryta.

Tolken är experten på just tolkning, vilket innebär att hen ibland kan behöva förtydligande eller behöva kolla upp vissa termer som är självklara för dig som ämnesexpert. Tänk på att tolken översätter allt som sägs i rummet!

Ställ kontrollfrågor till klienten för att kontrollera att tolken har översatt det du säger rätt. Det är ditt ansvar att säkerställa dig om att ditt budskap når till klienten.

Att tänka på inför bokning av tolk
  • Boka tolk i god tid för att hinna få bekräftelse i tid.
  • Specificera önskemål om kön, relevant språk, eventuellt dialekt, preferens om namngiven tolk, om tolken är utbildad med speciell kompetens.
  • Boka dubbel tid vid tolksamtal. Avsätt mer tid för att skapa marginaler för försening, missförstånd, teknikstrul, mm
  • Ta fram telefonnumret och bokningsnummer på ett separat papper.
  • Informera klient eller ombud att avbeställa senast 24 timmar innan uppdraget.
  • Undvik anhöriga som tolkar, t ex barn som tolkar för sina föräldrar, endast om det är en mycket akut situation. Känslomässigt engagemang dem emellan kan påverka översättningen.
  • Telefontolk ökar patientens integritet och allians. Personal får bättre kontakt med klienten när tolken inte är närvarande fysiskt och det finns en person mindre i rummet att förhålla sig till.
  • Platstolkanvändning kräver mer tid för samtalet men ger den bästa tolkningen, dock finns det risk att både klient och personal vänder sig direkt till tolken med frågor, vid telefontolkning undviker man detta bättre.
  • Använd platstolk vid komplicerade situationer t ex när det gäller viktiga frågor med Migrationsverket, socialtjänst eller psykiatrisk bedömning, eller om det finns flera personer som ska vara med på samtalet inklusive barn.
  • Se till att du har en bra teknisk utrustning (högtalartelefon), testa utrustningen (telefon och högtalare), även dina egna hörhjälpmedel att ringa tolkning på distans kolla innan samtalet, att du vet hur du använder den för att minska tekniskt strul från din sida, så att du är trygg med den.
  • Kolla att det finns färska batterier i utrustningen.
  • Lägg telefon på bordet och koppla in högtalare, ring upp tolken innan du hämtar klienten (och eventuellt anhöriga, ombud).
  • Om klienten uteblir är vi tacksamma om du ringer upp och säger till att det inte blir något tolksamtal.
  • Ha ögonkontakt med klienten precis som ett vanligt samtal, tala i du-form, dvs, tala med klienten, inte om.
  • Räkna med att tolkning tar tid, inte ha för ambitiös planering för besöket.
  • Ge tid till tolken för att tolken ska hitta rätta ord.
  • Stressa inte på samtalet.
  • Vänta in att tolken är klar. Fortsätt då samtalet. Prata inte i mun på varandra eftersom detta försvårar för tolken att tolka rätt. Avbryt inte tolken eller klienten.
  • Tänk på tiden, tolken kan i regel inte tolka på övertid. Ett abrupt slut på samtalet känns inte bra.