Kontakt/
Närvarotolkning

Språkpoolen erbjuder kontakt och närvarotolkning i hela Sverige

Tolken finns på plats hos kunden. Detta alternativ passar utmärkt när du som kund behöver en tolk för långa eller mer komplexa/känsliga uppdrag.

Kontakt / Närvarotolkning

Kontakttolkning är den mest förekommande form av tolkning. Tolken är närvarande på plats och översätter det muntliga språket mellan två personer som inte har samma språk.

Förekomsten av kontakttolkning är mycket utspritt i framförallt större städer där tillgången på tolkar är god. Vid kontakttolkning är det sedvanligt att tolken måste resa mellan sina uppdrag.

Däremot kan tolkningen göras mer kostnadseffektiv och på samma sätt miljövänlig genom att flera uppdrag samordnas eller förläggs i samma stadsdel.

Onlinebokning