Om oss

Språkpoolen Skandinavien AB

Om Oss – Språkpoolen Skandinavien AB är ett tolkförmedlingsbolag som erbjuder tolk och översättningstjänster på över 260 språk.

 

Språkpoolen

Språkpoolen Skandinavien AB är ett Tolkförmedlingsbolag som grundades 2015 och har sitt säte i Eskilstuna. Språkpoolen Skandinavien AB har idag en personalstyrka på ca 3000 personer varav ca 20 består av administrativ personal där ägaren och grundaren är VD och verksamhetsansvarig. Vår administrativa enhet består av Affärsutvecklingsavdelning, Ekonomiavdelning, Grafisk produktion samt kontorspersonal.

All vår förmedlingspersonal har flerårig yrkesvana, är resultatinriktade och har daglig kapacitet för uppdragsmottagning och hantering på upp till 1 000 uppdrag. Vi har medlemskap i branschförbundet och omfattas av kollektivavtal med fackförbundet KFO för den interna personalen.

Vårt mål är att skapa rutiner och kontinuitet för att på ett säkert sätt leverera kvalitativa tolktjänster till våra kunder, samtidigt som vi säkerställer starka och långsiktiga relationer till våra tolkar.

Det är vidare vårt mål att skapa och utveckla ett webbokningssystem och callcenter som är användarvänlig och behovstäckande gällande möjlighet att lätt kunna se och samordna uppdrag, se kostnader och vara kostnadseffektiva.

Vår Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva tolktjänster till kommuner och landsting i Sverige utan att tumma på kvalitén. Det är vårt mål att minst 50% av våra anlitade tolkar ska vara auktoriserade tolkar. Vår värdegrund bygger på bred social och arbetsansvar. Våra ledord är ” Långsiktighet, Kompetens, Kundnytta, Engagemang, Leveranssäkerhet, Glädje och Socialt ansvar”.

Pelare i vår företagspolicy
  • Alla medarbetare på Språkpoolen Skandinavien ska känna sig trygga och välkomna.
  • Våra medarbetare ska ges sådant ansvar och sådan befogenhet att de känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter.
  • Arbetsmiljön på Språkpoolen Skandinavien AB ska präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning.
  • Det är alla anställdas ansvar att hålla ordning och reda både på sin egen arbetsplats liksom i gemensamma utrymmen.
  • Alla anställda på Språkpoolen Skandinavien AB arbetar under strikt tystnadsplikt och ska därför skriva på ett tystnad- och sekretessavtal inför anställning.
  • Samtliga kunder, samarbetspartners, leverantörer mm ska bemötas av professionalitet, kunnighet samt god och vänlig ton.
  • Språkpoolen Skandinaviens organisation ska präglas av jämställdhet och jämlikhet, vilket innebär att båda könen har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter.
  • Alla anställda hos Språkpoolen Skandinavien AB ska omfattas av meddelarfrihet som innebär, rätten att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande till grundskyddad media.

Våra tjänster

Kontakt/Närvarotolkning

Tolken finns på plats hos kunden. Detta alternativ passar utmärkt när du som kund behöver en tolk för långa…

Läs mer

Grafisk Produktion

Vårt team med professionell översättning- och publiceringsexpertis erbjuder dig grafiska översättningar och…

Läs mer

Distanstolkning

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter.

Läs mer

Översättning

Språkpoolen Skandinavien AB erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språken.

Läs mer

Nyheter

Språkpoolen tecknar nytt avtal

Språkpoolen tecknar avtal med Kammarkollegiet Statens inköpscentral avseende tolkförmedlingstjänster.
Avtalet träder i kraft 2023-04-26. Mer information inom snar framtid.

Språkpoolen söker nya medarbetare.

Läs mer
Är du i behov av rättstolk?

Språkpoolen har samarbete med auktoriserade och auktoriserade rättstolkar över hela landet. Hos oss kan ni få tag i tolkar för över 260 språk dygnet runt Kontakta oss idag för bokning och mer information på: 010-177 07 00.

Läs mer
Covid-19

Som kund till Språkpoolen vill vi att du ska vara fortsatt trygg med att er verksamhet genom våra tjänster kommer erhålla avbrottsfria leveranser av tolk-och översättningstjänster. Vi är väl medvetna om att vår tjänsteleverans är helt avgörande för tusentals användare.

Läs mer