Distans
tolkning

Språkpoolen erbjuder distanstolkning i hela Sverige

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter.

Telefontolkning

Tolken finns på distans via telefon. Detta är ett utmärkt alternativ ur ekonomiska och miljömässiga aspekter. Tolken undviker restid och kunden slipper betala resekostnader. Dessutom ökas tillgängligheten och bredden på erbjudna språk och kompetens avsevärt via telefontolkning. De flesta av Språkpoolen Skandinavien AB:s distanstolkuppdrag utgår ifrån vårt callcenter som är centralt belägen i Eskilstuna.

Onlinebokning

Videotolkning

Tolken finns tillgänglig på video. Detta alternativ kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning. Språkpoolen Skandinavien AB använder sig av TEAMS för all videotolkning.

Onlinebokning

Call center tolkning

Vårt ljusa callcenter på 600 kvm är belägen i Centrala Eskilstuna och har en daglig kapacitet för ca 650 distans tolkuppdrag. Det är härifrån all vår distanstolkning utgår ifrån.

En förutsättning för call center tolkning är att tolken närvarar och opererar från förmedlingens lokaler. Lokalerna ska vara utrustade för en professionell call-center-miljö. Rummen ska vara inredda så att buller minimeras och sekretess kan garanteras. Tolkar ska ha tillgång till löpande handledning.

Tolkförmedlingen har ett växelsystem som stödjer tjänsten. Varje arbetsplats ska ha erforderlig teknisk utrustning: telefon med headset/ mikrofon, dator inkl. programvara för lexikon, kartor, ordlistor i förekommande fall. Rapporteringsverktyg för statistik och mätning av samtalslängd, svarstider och ev. bortfallna samtal. Callcentret ska användas för att säkerställa att kunden får bästa kvalitet avseende säkerhet och samtalskvalitet såsom ljud.

Callcenter /ev. respektive lokal har den sammanlagda volymen på antalet platser minst 60 platser med möjlighet till utökning av dessa. Eventuellt delade callcenter och/eller lokaler har alltid samma växellösning användas för samtliga callcenter/lokaler. I ett callcenter är tolkar i de tio mest frekventa språken lokaliserade i förmedlingens lokaler inom Sverige. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar kan därför inte accepteras som del av callcenter.

Onlineboking