Distans
tolkning

Språkpoolen erbjuder distanstolkning i hela Sverige

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter.

Telefontolkning

Tolken finns på distans via telefon. Detta är ett utmärkt alternativ ur miljömässiga och ekonomiska aspekter. Tolken undviker restid och kunden slipper betala resekostnader. Dessutom ökas tillgängligheten och bredden på erbjudna språk och kompetens avsevärt via telefontolkning.

De flesta av Språkpoolen Skandinavien AB:s distanstolkuppdrag utgår ifrån vårt callcenter som är centralt beläget i Eskilstuna.

Onlinebokning

Videotolkning

Tolken finns tillgänglig på video. Detta alternativ kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Språkpoolen Skandinavien AB använder sig i första hand av TEAMS för videotolkning, men kan anpassa sig till kundens önskemål.

Onlinebokning

Callcenter tolkning

Vårt ljusa callcenter på 600 kvm är beläget i Centrala Eskilstuna och har en daglig kapacitet för ca 650 distans-tolkuppdrag. Det är härifrån all vår distanstolkning utgår ifrån.

En förutsättning för callcentertolkning är att tolken närvarar och opererar från förmedlingens lokaler. Lokalerna är utrustade för en professionell call-center-miljö, där rummen är inredda så att buller minimeras och sekretess kan garanteras. Dessutom har tolkar tillgång till löpande handledning.

Tolkförmedlingen har ett växelsystem som stödjer tjänsten. Varje arbetsplats har erforderlig teknisk utrustning: telefon med headset/ mikrofon, dator inkl. programvara för lexikon, kartor, ordlistor mm.

Callcentret används för att säkerställa att kunden får bästa kvalitet med avseende på säkerhet och samtalskvalitet såsom ljud.

Onlineboking