Vanliga
frågor
& svar

Funderar du över något?

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna som kommer till oss tillsammans med svar.

När ska jag använda Rekvision?

Rekvisition ska du som arbetar som tolk hos Språkpoolen Skandinavien AB använda vid platstolkning förutom för Huddinge kommun som i dagens läge använder sig av elektronisk rekvisition.

Hur rapporterar jag in mina utförda uppdrag?

Utförda uppdrag rapporteras antingen via appen TAQS eller när du skickar in rekvisionen.
Rekvisioner och utläggsunderlag ska vara oss tillhanda senast den 5 månaden efter utfört uppdrag.

Vart kan jag se mitt Arvodesunderlag?

Arvodsunderlag blir synlig för dig i appen TAQS ca 1 vecka före löneutbetalning som sker den 27:e varje månad.

Hur utför jag en videotolkning?

All videotolkning utförs via TEAMS. Det är beställaren som ska skicka en inbjudningslänk till dig och du ansluter genom att acceptera inbjudan. När du blir bekräftad på ett uppdrag framgår det i underlaget om det är en videotolkning. Tänk på att använda headset om möjligheten finns samt placera telefonen i horisontellt läge med stöd bakom för bättre ljud/bildkvalité.

Vad innebär en avvikelse?

En avvikelse kan vara en reklamation, klagomål eller synpunkt på dina insatser som tolk/kund. När vi får in en avvikelse från beställaren eller tolken, så kontaktar vår avvikelseansvarig både tolken och beställaren för att få en tydlighet i vad som hänt. När utredningen är gjord så tar den ansvarige beslut om någon åtgärd behöver tas och både tolk och beställaren får en återrapportering.