För
tolkar

Information för dig som tolk

Språkpoolen Skandinavien AB erbjuder tolk och översättningstjänster i hela Sverige.

Tolkkompetenser

 • AT med speciell kompetens
  Auktoriserad tolk som genomgått ett yrkesprov i ämnesområdet juridik eller sjukvård och står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • AT
  Tolk som genomgått ett kvalificerat yrkesprov, blivit auktoriserad och står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • UT
  Tolk som slutfört grundutbildning och är registrerad enligt Kammarkollegiet
 • GrUT
  Grundutbildad tolk som har genomgått minst en 30 timmars grundutbildning/introduktionsutbildning i tolketik samt tolkmetoder.
Onlinebokning

Nyttiga länkar