Covid 19

Som kund till Språkpoolen vill vi att du ska vara fortsatt trygg med att er verksamhet genom våra tjänster kommer erhålla avbrottsfria leveranser av tolk-och översättningstjänster.

Vi är väl medvetna om att vår tjänsteleverans är helt avgörande för tusentals användare och att störningar får stor påverkan på våra kunders affärsverksamhet. Vi har alltid olika underliggande processer, rutiner, aktiviteter och regelverk som styr mot målet att leverera en avbrottsfri tjänsteleverans, s.k. Business Continuency Plan (BCP).

De senaste veckorna har vi gått igenom, justerat och säkerställt att vi har en BCP i händelse av att någon medarbetare, familj eller närstående blir smittad av Coronaviruset.

Förebyggande åtgärder:

  • Vi har skickat ut allmänna instruktioner för hur vi undviker smitta enl. Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt starkt begränsat resandet i tjänst.
  • Kommunicerat ut instruktioner vid misstänkt eller konstaterad sjukdom: stanna hemma.
  • Samtliga chefer är informerade och jobbar med sina medarbetare.
  • Vår centrala IT-miljö har anpassats för att möjliggöra säker tjänsteleverans på distans.
  • Medarbetare har informerats om att ta med sin arbetsdator och telefoner hem (för att kunna arbeta hemifrån).
  • Krisgrupp etablerad/namngiven.

Vid aktiverat krisläge:

  • Krisgruppen möts via Microsoft Teams krismöte varje dag (7 dgr/vecka) klockan 09:00 för att bedöma situationen och planera arbetsscheman mm.
  • Krisgruppen ansvarar för daglig kommunikation till samtliga tolkar och tolkförmedlare.

Under de senaste veckorna har många kunder även kontaktat oss i sin egen förberedelse för eventuell smitta och hur de kan minska sitt resande med hjälp av videotolkning, förbereda access till verksamhetskritisk IT från medarbetarnas hem mm.

Vi har hundratals kunder som använder videotolkning och telefontolkning som arbetssätt som effektivt främjar samarbete i dokument fast man inte är på samma fysiska plats. Vi har moderna demo miljöer för videomöten och teknik-kompetens redo om ni har behovet.

Vi vill därför uppmana våra kunder att i första hand utnyttja distanstolkning för att hjälpa till att minska smittspridningen i samhället.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring våra åtgärder.

Här samlar vi information om våra åtgärder rörande COVID-19 och vad som gäller för dig som jobbar som Tolk hos oss på Språkpoolen.

Vad vi gör:

Via arbetar aktivt och kontinuerligt för att motverka smittspridningen bland våra arbetare och kunder. Därför uppmanar vi både uppdragsgivaren och arbetstagare att i första hand beställa distanstolkning samt stanna hemma ifall man uppvisar några symptom (även lindriga).
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
Vi har även erbjudit kostnadsfria översättningstjänster till vissa myndigheter för att kunna informera målgruppen som inte talar svenska om riktlinjerna och riskerna med COVID-19.


 Vad gäller för dig som tolk?

Om du eller någon närstående är sjuk, eller har varit i utsatt område, uppmanar vi dig att avboka dina kontaktuppdrag och väntar 14 dagar (om du har vistats i utsatt område) eller 2 symptomfria dagar (om du har symptom), med att boka in dig på nytt. Vi hoppas med dessa åtgärder kunna minska risken för smittspridningen.
Avbokningen gör du genom att kontakta Språkpoolen på telefonnummer
010-177 07 00.

Vi har sett en tillfällig minskning på bokningar av kontakttolk. Det finns dock inga intentioner på att sluta leverera kontaktuppdrag med då situationen är väldigt oklart i samhället just nu, så håller vi tät kontakt med våra uppdragsgivare och kommer att hålla er informerade om situationen skulle förändras.

Detta kan du göra för att själv minska smittspridningen:

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom (även lindriga)
Undvika att röra ögon, näsa och mun
Undvika kontakt med sjuka människor
Hosta och nys i armvecket