Teckenspråkstolkning

Språkpoolen erbjuder tolktjänster i teckenspråk, skrivtolkning, dövblindtolkning och Tecken som stöd.

Teckenspråkstolkning och skrivtolkning kan genomföras både som platstolkning och via videolänk.

Teckenspråkstolkning

Tolkuppdrag som överstiger 60 minuter kräver två tolkar eftersom det är ansträngande att tolka under längre tid.

Teckenspråk ser olika ut i olika länder och områden, det kommer att behövas en döv relätolk och en hörande teckenspråkstolk.

Onlinebokning